BANKOVÝ ÚČET PRE SR

FIO BANKA
SK68 8330 0000 0025 0067 6911

TATRA BANKA
SK47 1100 0000 0029 2082 6701

BANKOVÝ ÚČET CEZHRANIČNÝ

Názov účtu: MAJME SRDCE
Názov a adresa banky:
Fio banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Dunajská 1
Bratislava 811 08
Slovak Republic (SK)

IBAN SK68 8330 0000 0025 0067 6911
BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX

BANKOVÝ ÚČET PRE ČR

FIO BANKA
2500676911/2010