BANKOVÝ ÚČET PRE SK

TATRA BANKA
SK47 1100 0000 0029 2082 6701
FIO BANKA
SK68 8330 0000 0025 0067 6911

BANKOVÝ ÚČET CEZHRANIČNÝ

Názov účtu: MAJME SRDCE
Názov a adresa banky:
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2082 6701
BIC (SWIFT) TATRSKBX

BANKOVÝ ÚČET PRE ČR

FIO BANKA
2500676911/2010