Občianske združenie MAJME SRDCE vzniklo 23.10.2009 ako prirodzené vyústenie našich predchádzajúcich niekoľkoročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám. Naším cieľom je pomáhať psom a mačkám v núdzi, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach. Venujeme sa tiež zvieratám, ktoré sa dostali do karanténnych staníc, kde im po uplynutí zákonnej lehoty hrozí utratenie. Pre zranené zvieratá zabezpečujeme veterinárnu starostlivosť, snažíme sa podporovať kastračný program ako prevenciu ďalšieho rozmnožovania neželaných psov a mačiek a pre tie zvieratá, ktoré sa už v tejto situácii nachádzajú, aktívne vyhľadávame nových – zodpovednejších majiteľov.

V snahe zvyšovať osvetu občanov sme spustili celoslovenskú kampaň zameranú proti množeniu a nákupu namnožených šteniatok s názvom Lacné šteniatka www.lacnesteniatka.sk. Podieľame sa na kampani zameranej na zmenu legislatívy v ochrane zvierat www.zooz.sk.Vykonali sme kastračnú akciu v malackej rómskej osade a priebežne kastrujeme a sčasti aj umiestňujeme pouličné mačičky v rôznych lokalitách v Bratislave, v Malackách a okolí.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Občianske združenie (právna forma)
MAJME SRDCE
Furdekova 10
851 03 Bratislava
Slovensko
IČO: 42173752
DIČ: 2023194723

PREDSEDA OZ:
Magdaléna Fülöpová
e-mail: ozmajmesrdce@gmail.com

PODPREDSEDA OZ:
Michal Šemšej

BANKOVÉ ÚČTY

PRE SK:
TATRA BANKA
SK47 1100 0000 0029 2082 6701

PRE ČR:
FIO BANKA
2500676911/2010

PRE CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK:
Názov účtu: MAJME SRDCE
Názov a adresa banky:
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2082 6701
BIC (SWIFT) TATRSKBX

ČLENOVIA OZ

Magdaléna Fülöpová ako predseda
Michal Šemšej ako podpredseda
Soňa Masaryková ako člen dozornej rady
Barbora Ďaďová ako člen dozornej rady
Marianna Šramelová ako člen člen dozornej rady
Natália Biksadská ako člen OZ