Občianske združenie MAJME SRDCE oslávilo minulý rok 10. výročie svojho založenia a fungovania. Vzniklo v októbri 2009 ako prirodzené vyústenie predchádzajúcich viacročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám. Cieľom OZ je pomáhať psom a mačkám, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach u svojich majiteľov. OZ MAJME SRDCE spolupracuje s organizáciami naprieč Slovenskom, poskytuje dočasné opatery a hľadá nové domovy pre svojich zverencov. OZ aktívne podporuje kastračný program ako prevenciu ďalšieho rozmnožovania neželaných psov a mačiek.

V snahe zvyšovať osvetu občanov OZ spustilo celoslovenskú kampaň zameranú proti množeniu a nákupu namnožených šteniatok s názvom Lacné šteniatka.

V súčasnosti OZ pracuje na spustení kampane Ide to aj inak zameranej na podporu humánnych životných podmienok tzv. hospodárskych zvierat.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Občianske združenie (právna forma)
MAJME SRDCE
Budatínska 3230/16
851 06 Bratislava
Slovensko
IČO: 42173752
DIČ: 2023194723

PREDSEDA OZ:
Magdaléna Šemšej Fülöpová
e-mail: ozmajmesrdce@gmail.com

PODPREDSEDA OZ:
Michal Šemšej

BANKOVÉ ÚČTY

PRE SK:
TATRA BANKA
SK47 1100 0000 0029 2082 6701

PRE ČR:
FIO BANKA
2500676911/2010

PRE CEZHRANIČNÝ PLATOBNÝ STYK:
Názov účtu: MAJME SRDCE
Názov a adresa banky:
Tatra banka, a. s., Hodžovo nám. 3
811 06 Bratislava 1
Slovenská republika
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2082 6701
BIC (SWIFT) TATRSKBX

ČLENOVIA OZ

Magdaléna Šemšej Fülöpová ako predseda
Michal Šemšej ako podpredseda
Soňa Masaryková ako člen dozornej rady
Barbora Ďaďová ako člen dozornej rady
Marianna Šramelová ako člen člen dozornej rady
Henrieta Kollerová ako člen OZ