Občianske združenie MAJME SRDCE oslávilo minulý rok 10. výročie svojho založenia a fungovania. Vzniklo v októbri 2009 ako prirodzené vyústenie predchádzajúcich viacročných aktivít zameraných na pomoc túlavým a týraným zvieratám. Cieľom OZ je pomáhať psom a mačkám, ktoré sa ocitli na ulici alebo žijú v zlých podmienkach u svojich majiteľov. OZ MAJME SRDCE spolupracuje s organizáciami naprieč Slovenskom, poskytuje dočasné opatery a hľadá nové domovy pre svojich zverencov. OZ aktívne podporuje kastračný program ako prevenciu ďalšieho rozmnožovania neželaných psov a mačiek.

V snahe zvyšovať osvetu občanov OZ spustilo celoslovenskú kampaň zameranú proti množeniu a nákupu namnožených šteniatok s názvom Lacné šteniatka.

V súčasnosti OZ pracuje na spustení kampane Ide to aj inak zameranej na podporu humánnych životných podmienok tzv. hospodárskych zvierat.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Občianske združenie (právna forma)
MAJME SRDCE
Budatínska 3230/16
851 06 Bratislava
Slovensko
IČO: 42173752
DIČ: 2023194723

PREDSEDA OZ:
Magdaléna Šemšej Fülöpová
e-mail: ozmajmesrdce@gmail.com

PODPREDSEDA OZ:
Michal Šemšej

BANKOVÉ ÚČTY

BANKOVÝ ÚČET PRE SR
FIO BANKA
SK68 8330 0000 0025 0067 6911

TATRA BANKA
SK47 1100 0000 0029 2082 6701

BANKOVÝ ÚČET PRE ČR
FIO BANKA
2500676911/2010

BANKOVÝ ÚČET CEZHRANIČNÝ
Názov účtu: MAJME SRDCE
Názov a adresa banky:
Fio banka, a.s.
pobočka zahraničnej banky
Dunajská 1
Bratislava 811 08
Slovak Republic (SK)

IBAN SK68 8330 0000 0025 0067 6911
BIC/SWIFT FIOZSKBAXXX

ČLENOVIA OZ

Magdaléna Šemšej Fülöpová ako predseda
Michal Šemšej ako podpredseda
Soňa Masaryková ako člen dozornej rady
Barbora Ďaďová ako člen dozornej rady
Marianna Šramelová ako člen člen dozornej rady
Henrieta Kollerová ako člen OZ