Ak vás zaujme niektorý z našich zverencov, jeho smutný osud, alebo len jednoducho chcete pomôcť psíkovi z útulku, no z akéhokoľvek dôvodu si psíka nemôžete adoptovať, ponúkame Vám možnosť VIRTUÁLNEJ ADOPCIE ktoréhokoľvek psíka z nášho OZ.

Princíp virtuálnej adopcie je založený na pravidelnom mesačnom príspevku v minimálnej výške 5eur, určenom pre konkrétneho psíka. Ide najmä o pravidelnosť príspevku, ideálne až do adopcie psíka, samozrejme môžete ukončiť VA aj skôr. Z tohto príspevku budú hradené náklady na daného psíka, napr. na liečbu, kastráciu, kvalitnejšie krmivo, očkovanie či iné veci, ktoré sú pre našich zverencov nevyhnutné.

Ako poďakovanie vám zašleme certifikát o virtuálnej adopcii a samozrejme zoznam adoptérov budeme zverejňovať na našej web stránke pri danom psíkovi. Ako “virtuálny adoptér” budete dostávať nové informácie o vybranom psíkovi. Virtuálnym adoptérom môže byť fyzická osoba ale aj firma, pričom platí, že môžete mať adoptovaných aj viacerých psíkov a naopak jedného psíka si môže adoptovať aj viac ľudí.

Ak sa rozhodnete pre virtuálnu adopciu psíka z nášho združenia, napíšte nám ktorého psíka ste si vybrali na virtualka@majmesrdce.sk. Pri prevode danej čiastky na náš účet je potrebné do poznámky uviesť: VA a meno psíka, ktorého ste sa rozhodli virtuálne adoptovať, aby sme dané príspevky vedeli rozlišovať od ostatných.

Vhodnými adeptmi na virtuálnu adopciu momentálne sú najmä:

Samozrejme je možné virtuálne adoptovať aj ostatných psíkov. V mene nášho OZ a našich zverencov zo srdca ďakujeme každému, kto sa rozhodne využiť možnosť virtuálnej adopcie.

BANKOVÉ SPOJENIE
SK47 1100 0000 0029 2082 6701