PODMIENKY BENEFIČNÉHO OBCHODÍKU:

Spôsob platby a prepravy – zásielka bude odoslaná Slovenskou poštou ako doporučená listová zásielka po tom, ako zaevidujeme Váš finančný dar s daným variabilným symbolom.

ÚČET PRE PLATBY:

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2700676908/8330
IBAN: SK43 8330 0000 0027 0067 6908
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Dodacia doba a poštovné – v benefičnom obchodíku nájdete len tovar, ktorí máme aktuálne skladom. Dodacia doba je 7 pracovných dní odo dňa pripísania finančného daru na účet. O všetkých krokoch objednávky Vás budeme informovať e-mailom. Poštovné a balné je 2 eurá pre tovar posielaný na Slovensko, 5eur pre tovar posielaný do zahraničia. Ak nebude Váš finančný dar pripísaný na náš účet do 5 dní odo dňa objednávky, Vaša objednávka bude automaticky zrušená.

Bezpečnosť a ochrana informácií Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté darcom „kupujúcim“ darcovi „predávajúcemu“ za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Darca „kupujúci“ dáva darcovi „predávajúcemu“ svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia objednávky, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Darca „kupujúci“ má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Reklamácie a vrátenie tovaru – nakoľko sa nejedná o predaj, nevzťahuje sa naň § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.). Tovar je možné vymeniť po e-mailovej dohode.